• Katuotsikko 1, 20100 Turku
  • 012 345 6789
  • nimi@sähköposti.fi

Rekisteri- ja tieto­suojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Laki365, [osoite] HELSINKI

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Petteri Viljakainen, sähköposti petteri@laki365.com, puh 0400 551 885

3. Rekisterin nimi

Laki365 asiakas- ja markkinointirekisteri sekä verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkaiden palveleminen, markkinointi ja verkkopalvelujen käytön seuranta. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot
Laskutustiedot
Henkilön luovuttamat muut tiedot

Jos organisaatio, niin myös:
Organisaation nimi ja tämän edustajan asema
Organisaation osoitetiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Laki365 kanssa. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät Laki365 palveluja. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi. Voimme saada ja kerätä henkilötietoja myös muulta julkisista lähteistä, kuten esimerkiksi yritysten yhteystiedoista WWW-sivuilta ja osoiterekistereistä.

Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi Laki365 sivuilla jättää jäljen, IP-osoitteen. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Laki365 ulkopuolisista rekistereistä. 

Rekisteriin tallennettavia tietoja saadaan myös asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Reksiterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimella, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Reksiterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, missä rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

9. Evästeet

Evästeet ovat pieniä käyttäjän tietokoneen kovalevylle tallennettavia tiedostoja. Evästeet helpottavat navigointia internetsivuillamme ja lisäävät käyttäjäystävällisyyttä. Internet-sivumme käyttävät evästeitä valintojesi muistamiseksi.

Evästeitä voidaan käyttää myös sen toteamiseen, onko tietokoneeltasi jo aiemmin ollut yhteys sivuillemme. Tällöin tunnistetaan vain tietokoneellasi oleva evästys. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi siitä, miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä internetosoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Tiedot eivät kerro käyttäjän nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Jos käytät internetsivujamme, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneellesi. Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti. Kävijänä sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Sivuston käytettävyyden parantamiseksi voimme tallentaa myös tietoja hiiren napsautuksista, hiiren liikuttamisesta, näytön vierittämisestä sekä sivustoon kirjoitetusta tekstistä.

10. Markkinoinnin automaatio

Laki365:n käyttämät markkinoinnin automaatio- ja uudelleenmarkkinoinnin työkalut käyttävät kolmannen osapuolen evästeitä. Kävijän vieraillessa sivustollamme, selaimeen tallentuu verkkovierailuun liittyen yksilöllinen eväste. Jos kävijä luovuttaa henkilötietoja esimerkiksi täyttämällä sivustolla olevan yhteydenotto-, oppaiden lataus- tai muun lomakkeen, yksilöllinen eväste yhdistyy käyttäjän luovuttamiin henkilötietoihin.

11. Verkkomarkkinointi

Laki365 käyttää kumppanien palveluita kohdennetun verkkomainonnan tuottamiseen. Palveluntuottajat voivat lisätä evästeitä kerätäkseen tietoja vierailusta verkkosivuillamme ja kohdentaakseen kävijälle kiinnostavaa Laki365:n tuottamaa viestintää.

12. Sähköpostimarkkinointi

Lähetämme tietoa ajankohtaisista uutisistamme, tapahtumistamme ja palveluistamme sähköpostilla asiakas- ja/tai markkinointirekistereissämme oleville henkilöille. Sähköpostin jakelulistaltamme voi milloin tahansa poistua sähköpostiviestin alareunasta löytyvän linkin kautta. Sähköpostiviestit voivat sisältää evästeitä ja jäljitteitä, joiden avulla saamme tiedon siitä, oletko avannut tai lukenut viestin.

13. Linkitykset kolmannen osapuolen palveluihin

Verkkosivuillamme on ulkopuolisiin palveluihin johtavia linkkejä, kuten LinkedInin, Twitterin ja Facebookin jakopainikkeet. Niiden kautta ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat asentaa linkin käyttäjän koneelle evästeitä, joiden käyttö ei ole Laki365:n hallittavissa.

14. Analytiikka

Käytämme verkkosivuillamme kolmannen osapuolen verkkoanalytiikkaa tuottavia palveluita. Hyödynnämme työkalun keräämiä tietoja verkkopalvelumme kehittämiseen.

15. Säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen siinä tarkoituksessa, johon tiedot on kerätty, sovellettavan lain tarjoamissa rajoissa ja lakien ja asetusten vaatimusten mukaisesti, erityisesti kirjanpitovaatimusten mukaisesti.

16. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

17. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Lakimiehen

Tilannekartoitus tai tapaaminen

LakimiespalvelutTilannekartoitus 15min

Akuuttien ja tulevien lakitoimien tarve- ja riskikartoitus. Alkukartoitus sisältää keskustelun lakimiehen kanssa etäyhteydellä tai puhelimella ja lyhyen yhteenvedon.
39,00 € sis. alv. 24%

LakimiespalvelutTapaaminen 60min

Tule tapaamaan lakimiestä perinteisesti hänen toimistolleen. Voit myös sopia tapaamisen kotiisi tai johonkin muuhun paikkaan.
195,00 € sis. alv. 24%

TapaaminenOta yhteyttä

Lakimiehen henkilökohtainen tapaaminen ja lisätyöt aikaveloituksen mukaisesti.
195 €/h sis. alv. 24%